Skal du til eller fra Valdres?
Sjekk med Vegvesenets trafikk-kart om veiene er åpne, stengte, eller om det pågår veiarbeid av ymse slag.
trafikk-kart-meny