Hyttesaker

Er uroa over utviklinga på Vaset

20/07/2016 Valdresmagasinet 0

Tekst: Tor Harald Skogheim VASET: Avisa skreiv tysdag om planane for utbygging i feltet Vasetlia S2. Dette er no klagesak som etter avvising i formannskapet er sendt til endeleg avgjerd hjå Fylkesmannen i Oppland. Styreleiar […]

Hyttesaker

Klagar på Vaset-utbygging

20/07/2016 Valdresmagasinet 0

Tekst: Tor Harald Skogheim VASET: Vaset Utbyggingsselskap AS vil byggje i alt 28 hytteeiningar i feltet Vasetlia S2. Avisa skreiv om saka 16. april, i samband med at formannskapet avviste klagen frå to hyttenaboar, h […]