Byggmester Ranheim AS

Tlf. 61 36 20 62

 


Byggmester Ola Veltun

Alt innen nybygg, tilbygg, restaurering, prosjektering og tegning.

Tlf. 905 72 775

 


Byggmester Haldor Ødegård

Hus, hytter, restaurering, og prosjektering. Sentral godkjenning. Fagkunnskap gir trygghet.

Tlf. 915 74 316
E-post: haldooe@online.no

 


Byggmester Ove Gunnar Viken

Tlf. 958 63 546

 


FG Bygg AS

Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg, våtrom, restaurering og rehabilitering.

Tlf. 416 09 692

 


Fjell-Bygg as

Bygg- og tømmermester. Alt innen prosjektering, tegning og snekkerarbeid. Grunmur/radonsperre/torvtaksmembran.

Tlf. 915 28 490

 


Geir Hovdas Hytte & Graveservice

Tomtegraving, vegbygging, avløpsanlegg, minirenseanlegg m/prosjektering, krattknusing, brøyting.

Tlf. 976 30 311
E-post: geir@hovda.net

 


Grindaheim Bygg og Restaurering

Nybygg, tilbygg, grunmur/dekke.

Tlf. 913 01 314

 


Hambro Bygg AS

Oppføring og restaurering av bygg, samt alt som har tilknytning til dette. Ingen reklame er bedre enn fornøyde kunder.

Tlf. 992 35 884

 


Haugrudbygg AS

Nybygg, tilbygg. restaurering.

Tlf. 957 93 465

 


Hovrud Maskin

Alle typer gravearbeid. Transport, brøyting, trykkspyling, trefelling.

Tlf. 481 33 000
E-post: oeh@live.no

 


Byggmester Harald Thomas Jevne

Bygg og tørmartjenester.

Tlf. 992 52 494

 


Maskinentreprenør Knut Amundsen

Riving av bygninger. Flytting av masse. Utleie av minigraver.

Tlf. 911 92 480

 


Rogne Bygg A/S

Tlf. 613 42 400 – 905 16 161

 


Hytteoppretting – Leif Erik Bø

Oppretting av hytter som har sunket i terrenget. Betongsprøyting av grunnmur. Gravearbeid. Trefelling.

Tyinvegen 792
2918 Ulnes

Tlf. 90 62 55 70

Epost: leiebo@online.no

 


 

Slidre Bygg og Prosjektering AS

Tlf. 61 34 42 99

 


Sælid Bygg

Tlf. 911 81 534

 


TK Totaltbygg AS

Alt innen tre og betong.

Tlf. 990 09 484

 


Tveitabru Bygg AS

Alt i byggevarer og arbeid.

Tlf. 61 36 81 02

 


Valdres Brønnboring AS

Energiboring – Brønntrykking – Pumpemontering

Tlf. 61 36 37 79

 


Valdres Utleiesenter AS

Lifter, bygg og anleggsutstyr.

Tlf. 907 04 633

 


Vassfarbygg as

Tlf. 907 62 578 / 916 33 515

 


VIGAS – Valdres Industrigulv AS

GUTTA PÅ GØLVET!

Tlf. 905 02 327