Hyttevel i Vestre Slidre

Brakastølen Vel

Kontakt:
Christen Røer

Tlf:
93 04 92 65

Epost:
christen.roer@advonor.no


Brakastølen Øst Hyttegrend

Kontakt:
Bjørn Mathiesen

Tlf:
90 77 04 21

Epost:
bjornm@brignition.com

Båtåne Hyttevel

Kontakt:
Hans-Petter Høegh-Omdal

Tlf:
90 14 87 94

Epost:
hanspetterhoeghomdal@gmail.com


Fiskeløyse Vegkomité

Kontakt:
Per Kristian Borgli

Tlf:
93 00 34 31

Epost:
per.kristian.borgli@sweco.no

Fjellstølen Vel

Kontakt:
Gregg Santa

Tlf:
45 20 55 79

Epost:
a.g.santa@me.com


Fosheim sæter II Velforening

Kontakt:
Stein Arne Christensen

Tlf:
91 37 59 11

Epost:
stein.a.christensen@nordea.no

Fosheimkneika Vel

Kontakt:
Hugo Klein

Tlf:
92 08 40 00

Epost:
hugo.klein@bskaugen.no


Gomostølen Hytteforening

Kontakt:
Jon Boasson

Tlf:
92 81 07 31

Epost:
jon.boasson@platou.com

Haraldset Vel

Kontakt:
Stein-Vegard Sørensen

Tlf:
90 03 94 96

Epost:
vegard@prater.no


Høyset Panorama Vel

Kontakt:
Jon Terje Schrøder

Tlf:
97 60 30 00

Epost:
tschr@broadpark.no

Kvislasyndin Hytteforening

Kontakt:
Nils Kårstad

Tlf:
95 12 35 62

Epost:
nkaarsta@online.no


Midtre Syndin Velforening

Kontakt:
Ole Johan Stokstad

Tlf:
95 11 16 02

Epost:
ojs@nenett.no

Nedre Høyset Vel

Kontakt:
Trygve Almøy

Tlf:
95 14 13 44

Epost:
trygve.almoy@umb.no


Nilse-lia Vel

Kontakt:
Reidun Thorkle Martens

Tlf:
91 39 75 56

Epost:
reiduntmartens@hotmail.com

Pjåtestøl Vel

Kontakt:
Therese Motzfeldt

Tlf:
91 59 36 88

Epost:
therese.motzfeldt@nfd.dep.no


Stubbeset Hyttevelforening

Kontakt:
Petter Myrvang

Tlf:
91 12 83 88

Epost:
petter.myrvang@dnv.com

Tildheim Hyttegrend (Båtåne)

Kontakt:
Knut Lasse Lemming

Tlf:
45 22 88 12

Epost:
laslem@ostfoldfk.no


Ulset Vel

Kontakt:
Jan Eiken

Tlf:
90 52 88 36

Epost:
jan.eiken@online.no

Ulvhild Hytteforening

Kontakt:
Odd Røyne

Tlf:
97 75 00 50

Epost:
o2d@online.no


Vasetgrenda Sameie

Kontakt:
Kristin Løvvik

Tlf:
40 63 91 98

Epost:
kristin.lovvik@getmail.no

Vasetlia Vel

Kontakt:
Runar Knutsen

Tlf:
?

Epost:
runar.knutsen@nordisk-aviation.com


Vasetstølen Hyttegrend

Kontakt:
Tron Olerud

Tlf:
47 64 82 00

Epost:
post@flissenter.no

Vaset-Trollet Vel

Kontakt:
Tor Birger Høier

Tlf:
97 97 43 99

Epost:
thor.bh@online.no


Vestre Slidre Hytteforening

Kontakt:
Bjørn Mathiesen

Tlf:
90 77 04 21

Epost:
bjornm@brignition.com

Veståsen Velforening

Kontakt:
Sidsel Bleken

Tlf:
90 83 81 77

Epost:
sidsel.bleken@me.com


Vistestølen Vel

Kontakt:
Ola Nordviste

Tlf:
48 12 66 88

Epost:
nord-ola@online.no

Øvre Høyset Vel

Kontakt:
Helga Sagsveen

Tlf:
97 74 76 80

Epost:
helga.sagsveen@admin.uio.no


Ålfjell Vel

Kontakt:
Anita Jansen

Tlf:
91 18 78 85

Epost:
anita.jansen@oblad.no