Hyttevel i Etnedal

Etnedal hytteeierforening (EHF)

Kontakt:
Tore Lingjærde

Tlf:
?

Epost:
tore.lingjaerde@aspelinramm.no


Bamserud og Skarvass vel

Kontakt:
Inge Nysetvold

Tlf:
?

Epost:
Inge.nysetvold@bayerngas.com

Bjødnastølen Hyttevel

Kontakt:
Jan-Morten Kjelstad

Tlf:
?

Epost:
jmk@anjani.no


Espelifjell Hytteforening

Kontakt:
Nicolai Møkleby

Tlf:
?

Epost:
nicolai.mokleby@sykehuspartner.no

Fjellsbygda Hytteforening

Kontakt:
Arne Hektoen

Tlf:
?

Epost:
arnehek@online.no


Flatland Hytteeierforening

Kontakt:
Sigmund Johannessen

Tlf:
?

Epost:
sigmund.johannessen@tryg.no

Gamlestølen Vel

Kontakt:
Erik Wilmar

Tlf:
?

Epost:
e-wil@online.no


Glenna hytteeierforening

Kontakt:
Anne Mari Romuld Hansen

Tlf:
?

Epost:
anne-mrh@online.no

Lenningen hytteeierforrening

Kontakt:
Stian S. Molstadkroken

Tlf:
?

Epost:
stian.molstadkroken@skattum.no


Haukvegen velforening

Kontakt:
Knut Brekke

Tlf:
?

Epost:
knut.brekke@vikenfiber.no

Nordfjellstølen Hytteeierforening

Kontakt:
Arne Braadland

Tlf:
?

Epost:
arnebra@hotmail.no


Skåletjednet Hytteforening

Kontakt:
Tore Lingjerde

Tlf:
?

Epost:
tore.lingjaerde@aspelinramm.no

Skåletjednhøgda Hytteforening

Kontakt:
Per Eide

Tlf:
?

Epost:
eideper2@gmail.com


Synnfjellfoten Hytteeierforening

Kontakt:
Frode Njå

Tlf:
?

Epost:
fnja@online.no