– Vaset er et Valdres i miniatyr

Panoramautsikt: Fra Vasetlia hyttegrend er det panoramautsikt over Vasetvatnet og videre enn som så. Feltet har vært svært ettertrakta og bebyggelsen er også variert, en blanding av nye hytter i form av fortetting og eksisterende hyttebebyggelse. Utbygginga har sikret veg, vatn, avløp og strøm til alle. Utsyn og nærhet til skiheis, løyper og service, mener Svein Erik Ski har vært det mest avgjørende for kjøperne.

Vaset-området i Vestre Slidre er gjennom mange tiår utviklet til en trygg merkevare. Området teller omkring 1500 hytter, og fortsatt er stedet ettertrakta for folk som vil investere i fritidsbolig. Noen titalls hytter og tomter selges i året her.

Av Torbjørn Moen

Vaset Utbyggingsselskap AS har vært en av drivkreftene i området for å bygge hytter på Statskog-grunn.
«Vaset-området er et Valdres i miniatyr», skrives det i reklamen om stedet. Området er utvilsomt en av de mest ettertrakta hytte- og turistdestinasjonene i dalføret, og blir ofte framheva som et familievennlig område. Skiheis og leirskole har også betydd mye for områdets utvikling.
Leder i Vaset Utbyggingsselskap AS, Svein Erik Ski, tror noe av grunnen til at Vaset har vokst seg fram som et populært fjellområde, henger sammen den flotte fjellnaturen området omgis av, Vasetvatnet i bunnen, skiløyper som binder hele fjellriket sammen over flere kommunegrenser og stølskulturen som har gitt området identitet.

Ledelsen: Jan Steinar Thanke (t.v.) ble ansatt som prosjektleder i Vaset Utbyggingsselskap i fjor og har ansvaret for prosjektering og framdrift, inntil nå er han og Svein Erik Ski eneste ansatte. NÅ skal ytterligere en prosjektleder hentes inn.

Høgstandardhytter

Fra langt tilbake har alt på vestsida av Vasetvatnet vært statsallmenning, slik en stor del av fjellgrunnen i Vestre Slidre er. Det kunne i verste fall være en begrensende faktor for utvikling. Statskog har aldri hatt til vane å kaste seg på kommersielle satsinger. Historien om Vaset som hytteområde skriver seg langt tilbake, allerede i etterkrigsåra kom de første hyttene her, og særlig på 1960- og 1970-tallet, skjøt byggeaktiviteten fart.
En stor del av satsinga har skjedd på østsida av vatnet. Men ønsket om å få mer ut av området, og i større grad bygge en fullverdig hytte- og turistdestinasjon, var tema i en årrekke. På slutten av 1990-tallet begynte satsinga å ta form. Vaset Utbyggingsselskap AS ble etablert i 1998 som resultat av et bygdemobiliseringsprosjekt som var på den politiske agendaen i Vestre Slidre da.
Satsinga på høgstandardhytter, som mange andre steder allerede hadde lykkes med, var svaret for å få fart på hyttemarkedet i kommunen, og ikke minst også bidra til økt aktivitet hos lokalt næringsliv.

200 hytter

Sett i et 20 års perspektiv kan det ikke ha vært så feil. Det har gått i noen bølgedaler, men for Vaset Utbyggingsselskap som viktig aktør for satsinga i den mest sentrumsnære delen av Vaset, kan man se tilbake på en eventyrlig utvikling. De siste åra er aktiviteten giret ytterligere opp. Utbyggingsselskapet har klartgjort et sted rundt 200 tomter for hyggebygging i løpet av disse årene. På 20 av disse tomtene har selskapet bygd hytter for salg i egen regi. Flere av prosjektene er såkalte fortettingsområder.

Statskog med på laget

Men først tilbake til stiftinga av Vaset Utbyggingsselskap. En avgjørende faktor for i det hele tatt å kunne komme i gang med utbygging av hytter på statsgrunn på Vaset var at man hadde med Statskog på laget. Det ble lagt ned mye arbeid i å overbevise mektige Statskog om at de skulle bli partner i Vaset Utbyggingsselskap sam-men med andre gode krefter, enkeltpersoner og næringslivsbedrifter i Vestre Slidre samt Vestre Slidre sparebank, nå Valdres sparebank. Statskog har siden starten sittet på en eierpost på 35 prosent i utbyggingsselskapet. Det har som sagt vært avgjørende for å skape det man har fått til i området på disse 20 årene.

Solvendt: I Vasetlia, området nær skiheisen på Vaset, er det utsyn over Vasetvatnet og her finnes mange av de flotteste tomtene i området. Her er det fortsatt byggeaktivitet.

Fortettingsprosjekt

Utbygginga av Nedre Stubbesett-felttet var det første man gjøv løs på. Et felt på totalt 49 tomter. Dette var rundt 2000-årsskiftet og det var ikke akkurat noen hyttebonanza da, men en del av aksjonærene kjøpte, og videresolgte tomter og noen kjøpte tomter for å bygge og videreselge. Det var viktig for å komme i gang.
Det gikk såpass bra at man allerede to tre år seinere gikk i gang med enda et felt, Vasetlia hyttegrend. Her ble det godkjent 68 nye tomter pluss at området allerede hadde 43 hytter, mange fra 1960-tallet.
Nybygginga bidro til et løft på den måten at hele området fikk nytt vegnett og ble utbygget med vatn og avløp. Derfor ble dette fortettingsprosjektet et vinn-vinn-prosjekt, slik daglig leder i Vaset Utbyggingsselskap, Svein Erik Ski, beskriver det.
– Utbygginga løftet hele feltet og med brøyta veg til døra, strøm, vatn og avløp har bruken av hyttene tatt seg kraftig opp. Det er jo det som gir mest igjen for kommunen og området, sier Ski.

Hytter framfor leiligheter

I 2006 hadde Vaset Utbyggingsselskap klare de første leilighetene i det som kalles Vaset Ferieleiligheter, et prosjekt godkjent for totalt 50 enheter. Da hadde man erfart, slike mange andre områder var i gang med, at det var økende etterspørsel etter enklere ferieleiligheter, som også var knyttet opp til utleieplikt den perioden de ikke var i bruk av kjøperne. Det ble bygget 28 enheter i en blanding av sjøleier- og utleieleiligheter. Nokså fort erkjente man at markedet på Vaset heller etterspør høgstandardhytter. Nå blir resten av dette leilighetsprosjektet nedskalert til et siste byggetrinn med 12 enheter.

Variert bebyggelse: I Vasetlia bygges det enkelthytter, men også en del hytter som er kjedet sammen med garasje imellom, en hyttevariant som har slått godt an.

Ga opp hotellplaner

Parallelt med dette har det vært jobbet mye med å forme et fullserviceanlegg i det som er definert som sentrumsområdet på Vaset, ned for Brennabu leirskole og området nærmere Vasetvatnet. Tanken var at Vaset skulle få et hotell i tillegg til overnattingsfasilitetene som allerede finnes her.
– Vi brukte en tid mye krefter på dette, men disse planene er lagt bort. Vi erfarte etter hvert at man trenger et langt større kundegrunnlag gjennom hele året for å ha belegg nok for et hotell, sier Svein Erik Ski.

Festetomter

Øvre Stubbeset som består av 18 tomter og omkring 26 etablerte hytter kom i 2007. – Her har vi i dag igjen én tomt, ellers er tomtene solgt enkeltvis og noen av tomtene har vi bebygget og videresolgt i egen regi, sier Ski.
Tomter på statsgrunn er nødvendigvis solgt som festetomter der kjøperne årlig må betale en festeavgift. Størrelsen på festeavgiften fastsettes av Statskog og avgjøres ut fra tomtestørrelse og beliggenhet.
– Det er ikke belegg for å fastslå at festetomtene har vært noen begrensende faktor på salget, sier Ski, som også understreker at en festetomt gjerne er rimeligere enn en eiertomt.

Også sjøleierfelt

I 2009 fikk Vaset Utbyggingsselskap hånd om en privat teig, og sammen med 11 øvrige grunneiere i området er det utarbeidet en samlet reguleringsplan for et stort område, på sørsida av elva Båtane, som har fått plass til 102 tomter. I og med at dette feltet ligger på privat grunn, vestover for Vasetsenteret, har man her kunnet tilby selveiertomter. Det betyr gjerne også en høgere pris. Vaset Utbyggingsselskap har fått godkjent 27 av de 102 tomtene. Her er det mye aktivitet for tida og tomter og hytter for salg i en lang periode framover.
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


20 − 11 =