Manglende bærekraft i hytteprosjektet?

- I møte med artikkelen kjente jeg meg likevel hensatt fire år tilbake, til debatten og posisjonene som vi hadde i september 2013, da det første hytteprosjektet inviterte til samling og involvering blant hytteeierne, skriver Bjørn Mathiesen som kommentar til oppstarten av det siste hytteprosjektet i regi av Valdres *** Local Caption *** Bjørn Mathiesen, leder, Arbeidsutvalget Vestre Slidre Hytteforening

I torsdagens avis profilerer Fredrik Holte Breien «Bærekraftig hytteutvikling» på vegne av Valdres Natur- og kulturpark. Igjen er det å bli best i landet som er målet – denne gang på bærekraftig utvikling.

Av Bjørn Mathiesen, leder av Vestre Slidre hytteforening og nestleder i Valdres Hytteforum

Nå, sier han, skal vi sette oss ned og fylle begrepet bærekraft innen hytteutvikling med innhold. Det skal skje i en forestående workshop på Scandic Valdres den 29. november, den første i rekken av tre samlinger som skal gjøre susen. For nå skal kreftene samles om dette i Valdres. Medlemmene i Valdres Hytteforum ble invitert i epost av 26. oktober fra «vår» representant i prosjektstyret, Knut Nes. Men ingen post i programmet for den 29. presenterer uttrykkelige hytteeiererfaringer, etterat halvannet år av prosjektperioden allerede har gått.

I møte med artikkelen kjente jeg meg derfor hensatt 4 år tilbake, til debatten og posisjonene som vi hadde i september 2013, da det første hytteprosjektet inviterte til samling og involvering blant hytteeierne. Valdres Hytteforum ble initiert av hytteeierne som en konsekvens, og har siden vært et verdifullt delingsforum for hyttevel og -foreninger på tvers av kommunene i Valdres.. Det betyr at vi også fra hyttesiden i våre respektive hyttekommuner allerede gjennom 4 år har forsøkt å bidra til en delt forståelse av hva en balansert og attraktiv hytteutbygging innebærer, hva bærekraftig hytteutvikling er hos oss.

Så et naturlig spørsmål blir da: hvordan er prosjektet rigget for – nå på overtid – å hente inn disse ulike erfaringene vi allerede har bak oss?

Hytteeierne er jo nevnt som del av målgruppa.

I Vestre Slidre har vi siden oppstarten av hytteforeningen i 2013 vært sterkt opptatt å skape gode og gjensidige møteplasser mellom hytteeierne og kommunen, fjellstyret, grunneiere og tjenesteytere av mange slag i «vår» kommune. Den politiske viljen til dialog og involvering av hyttestemmen i planer og høringer var og er til stede; Daværende ordfører Lars Kvissel viste politisk mot da Vestre Slidre hytteeierforening ble etablert og søkte kontakt med kommunen. Håkon Rydland fulgt opp da han kom som rådmann til kommunen. Etter valget i 2015 og etter rådmannsskiftet, kan vi slå fast at den positivt involverende linjen har vært fulgt opp av nye krefter i Vestre Slidre, med ordfører Eivind Brenna og rådmann Martin Sæbu i spissen. Hytteforeningen ble også invitert til å delta med en representant da rådmannen i 2015 etablerte tenketanken som skulle løfte blikket og søke å beskrive kjennetegn ved kommunen om 25 år, i 2014. Det var nyttig læring og god relasjonsbygging for alle. Bærekraft var i sak et viktig og delt premiss for alle i tenketanken.

Nå inviteres hyttefolket i Vestre Slidre inn som høringsinstans i arbeidet med den nye kommuneplanen. Vi har fremmet synspunkter i forbindelse med den nye samfunnsdelen i planen. Vi minner også de folkevalgte om hyttefolket som berettigede brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenester når vi er på hytta, også fordi vi tror det vil øke som konsekvens av den demografiske utviklingen. Det skjer i forbindelse med den nye særplanen som er under utvikling for den sektoren. Vi ser ikke minst fram mot muligheten for å gå i håndfaste dialoger og bruke høringsopplegget om utviklingen av de viktigste hytte- og rekreasjonsområdene, når kommuneplanens arealplan skal revideres i 2018. Da vil hytteforeningen legge til rette for vel forberedte innspill og ønsker for hvert av disse områdene, nettopp veiledet av langsiktig og bærekraftig vedlikehold og bruk av dem.

Hvor er prosjektets etterspørsel etter de viktige erfaringer som alt er høstet i denne sammenhengen?

Vi er oss også bevisst at føringene for en bærekraftig utvikling ofte også kommer utenfra. Konsekvensene av Vanndirektivet er et eksempel. Et annet aktuelt eksempel er 2017-utgaven av det årvisse kommunespeil som Fylkesmannen i Oppland utarbeider for alle kommuner i fylket. Her finnes denne gang viktige kommentarer og lyskastere på lokale tilstander, verd å lese for både folkevalgte og kommuneadministrasjon – og for hyttefolket.

Hvilken rolle tar det lokale hytteprosjektet nå for å la også Fylkesmannens vurderinger få veilede en bærekraftig hytteutvikling i Valdres?

Bak denne kommentaren ligger selvfølgelig også en oppfordring til det politiske Valdres, om å ta vare på de verdifulle erfaringer som alt er høstet på dette området. I Vestre Slidre er samhandlingen satt i system. Det kan en ikke godt si om de øvrige 5 Valdres-kommunene. I Valdres Hytteforum mener vi at gode prosesser og samhandling på dette området også er et vesentlig konkurransefortrinn for de kommuner som går inn i det aktivt og gjensidig forpliktende. For tiden er etterspørselen etter slike erfaringer og kompetanse større fra kommuner utenfor Valdres, når en unntar Vestre Slidre…
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


four × one =