Hogst og hytter gir aktivitet og arbeid

DE SJU BLÅNER: Fra toppen av Ølnesseter Hyttegrend er det vid og flott utsikt i alle retninger. Ikke rart det har vært lett for Inger og Andreas Råheim å selge tomter.

Hyttesatsinga til skogsentreprenøren Andreas Råheim i Sør-Aurdal gir store ringvirkninger.


Tekst og foto: Ola Onstad


Andreas Råheim var tidlig ute med å skape noe sjøl. Det begynte for 30 år sia da han og kameraten Emil Dahl Listerud lagde sine egne arbeidsplasser som tømmerhoggere i skogkommunen lengst sør i Valdres. I dag er Valdres Skog AS med sine 12 ansatte og to lærlinger en av landets mest effektive og moderne skogsentreprenørfirma. De siste åra har Råheim satsa stort på hytteutvikling i tillegg.

– For 15 år sia jobba vi med kart i hånda, nå er vi online hele tida, sier Andreas Råheim. – Skogbruket er en bransje som virkelig har tatt i bruk moderne teknologi. Sia vi har de samme prisene som for 15 år sia får vi endene til å møtes på grunn av ny teknologi som gir bedre effektivitet.

MODERNE SKOGSDRIFT: Andreas Råheim kan sitte på kontoret og se på arbeidet og kommunisere med karene i skogsmaskinene.

Moderne skogsdrift
Det er imponerende å se hvordan Rå- heim kan sitte på kontoret i Bagn og følge med på hva som skjer inne i og utenfor hogstmaskinene ute i feltet. Han kaller opp en av de store maskinene der sønnen Mikael, skogbruksstudent på Ås, er på plass. Et kamera viser hva som skjer på utsida, og Andreas kan se instrumentene og kartet inne i den store doningen.

– På denne måten kan vi på kontoret kommunisere med maskinkjøreren. Det er lettvint og arbeidsbesparende.

Lokale arbeidsplasser
Det er mange bratte lier i Sør-Aurdal, og som en av de første i Norge samarbeider de med ei taubanebedrift om å bruke en mobil vinsj for å frakte tømmeret effektivt i bratt terreng. Andreas Råheim har flere styreverv, blant anna i Begna Bruk. Han er opptatt av at norsk industri består. Valdres Skog leverer det meste av sagtømmeret til Begna Bruk. Massevirket sendes til Sverige eller Halden.

EFFEKTIVT: Tømmerstokkene fraktes ned bratte lier i Begnadalen ved hjelp av en mobil vinsj.

Godt hyttesalg
Ølnesseter Hyttegrend kan vi kalle hjertebarnet til Andreas. Av 76 tomter i det første feltet som er lagt ut er nå 65 solgt. Flere tomter skal det bli. Sammen med andre grunneiere planlegger han 200 nye tomter i dette fine, åpne fjellområdet like ovafor Bagn.

– Da jeg fikk spørsmål om å gå inn i dette i 2003 var det alt laga reguleringsplan for det første feltet. Vi dro litt på det, men da vi fikk spørsmålet igjen to år etter satte vi i gang sammen med Håvard Kvaal. Etter hvert kom Vemund Østgård og hans kone Laila med – sammen med meg og kona mi Inger, sier Andreas Råheim.

Fornøyde hytteeiere
Hytteeierne er fornøyde, og roser servicen de får, både i byggeprosessen og etterpå. Juletrehelga som ekteparene Råheim og Østgård arrangerer hvert år er viden kjent. Da møtes hytteeierne til juletrehenting, gløgg, koseprat og en fin skitur i tidligkjørte løyper. Andreas roser samarbeidet med Sør-Aurdal kommune – som han kaller en ja-kommune. Sunn økonomi Utbyggerne på Ølnesseter har totalt investert 25 millioner kroner der. Det skal selges noen tomter for å ta inn igjen det … De har blant anna bygd et biologisk infiltrasjonsanlegg for hele feltet.

ØLNESSETER HYTTEGREND: 65 av 76 tomter er solgt i det første feltet på Ølnesseter. Snart kommer 200 tomter til.

– Vi har en sunn økonomi i dette. Som skogsentreprenør har jeg lært å regne med små marginer, så jeg føler vi har hatt stålkontroll med tomtesatsinga.

Arbeidsplassene Andreas Råheim har skapt i Valdres Skog sammen med Emil Dahl Listerud er nå en ting. Regner en alle arbeidsplasser alt tomtearbeidet og hyttebygginga gir, blir det mange mange flere. Ringvirkningene ved å ha fått mange nye hyttefamilier til Valdres er også store. Mange av dem blir entusiaster på dalførets vegne og handler lokalt.

Kjapt fra Oslo
– Fine fjell, gode skiløyper, stier og stølsveger er viktige salgsargumenter når vi skal få flere til å velge hytte hos oss. Tomtene ligger på fra litt over 900 til over tusen meter over havet. På klare dager kan en se helt til Tryvannstårnet ved Oslo. Kort avstand og stadig bedre veger fra Oslo og hit er viktig for mange. Med utbedringa over Sollihøgda går snart turen på bare et par timer. Det er viktig for oss og for hele Valdres, sier Andreas Råheim.

Engasjert og blid
Han er en kar som kan ha mange baller i lufta samtidig. Han er jovial og trivelig, og har lett for å få kontakt med folk. Det er ikke minst viktig når han er på hyttemesser for å markedsføre Ølnesseter.

– Det jeg gjør må være spennende og utfordrende, ellers blir det kjedelig. Det jeg gjør må være fornuftig, men det må være morsomt også. Jeg liker å arbeide, og vil at det jeg gjør skal være ordentlig. Når arbeidet er hobbyen, går det bra å jobbe mye. Har jeg tid, prøver jeg å få vært sammen karene ute i feltet på skogsarbeid. Det stortrives jeg med. Det er ingen økonomisk gullgruve å være skogsentreprenør, men tenk å kunne ta med seg kontoret ut i det fri av og til – det er flott.

PÅ HOGSTPLASSEN: Det er 30 år sia Emil Dahl Listerud og Andreas Råheim som unge tømmerhuggere starta eget firma i Sør-Aurdal. Da var de 20 og 18 år gamle. Inger Råheim jobber også i Valdres Skog.

Valdres trenger landbruket
I 2013 kjøpte Inger og Andreas Råheim en stor gard i Sør-Aurdal som heter Fønhus nordre. De har bygd verksted for skogsmaskinene ved garden, og skal flytte administrasjonen i Valdres Skog dit.

– Vi hadde ønska oss et slikt sted, og kunne ikke la muligheten gå fra oss da den ble til salgs. Vi leier bort jorda, og driver skogen som hører til garden. Andreas Råheim har tro på Valdres. Han synes det er flott med vegutbygginga på europaveg 16, men mye står igjen.

– Sjøl om det er positivt, er det fremdeles mange dårlige veger. Det må det gjøres noe med. Kommunene i Valdres må passe seg for ikke å bli dyrest på eiendomsskatt, og vi må bli enda bedre på tilrettelegging av skiløyper og turstier og gi turistvirksomhetene gode vilkår. Levende bygder med skogbruk og landbruk med beitedyr er kjempeviktig. Vi trenger arbeidsplassene det gir, og åpne og fine kulturlandskap både nede i dalene og oppe på fjellet.

 

 
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


seven + twelve =