La oss alle yte – ikke bare noen

Flere må bidra, og det gjelder ikke minst kommunene, hevder innsenderne, for at et attraktivt løypenett skal kunne opprettholdes rundt om i Valdres.

Hvite vidder, gnistrende føre og fantastiske løyper vinterstid. Merkete turstier og sykkelturer sommertid. Er det en selvfølge?


Alv Stai og Bente Godli
Hytteeiere og bidragsytere til fellesskapet i Tisleidalen


Dette er godt for kommunene å formidle til eventuelle interessenter, godt for innbyggerne og godt for alle som på en eller annen måte har tilhø- righet/sitt virke eller kommer til Valdres.

Men det snør ikke skiløyper i Valdres, og det gror heller ikke tur- eller sykkelstier. Mange skulle nok gjerne ønsket det, og det virker ofte som både de folkevalgte, hytteeierne og fastboende drømmer og tror at dette gjør seg selv.

Vi vet alle, at sånn er det ikke, ildsjeler står bak og pusher, men dette koster for at vi alle skal ha disse gledene. Og hvem bekoster det? Det skal til store løypemaskiner, det er ikke gratis, for at disse monstrene skal kunne bevege seg må de ha «føde» – les drivstoff og det er selv ikke i oljelandet Norge, gratis. Og hvem skal bekoste det?

Stier og løyper skal merkes, holdes i orden både sommer som vinter, for at nettopp vi alle skal ha glede av dem. Dugnadsgjenger er på plass, kommunene og næringsdrivende toer sine hender og smiler.

Rett skal være rett, de siste årene har kommunene bidratt både med midler og annet, jeg kan nevne f.eks. skilt/klopper, som trengtes, men gjelder det alle kommuner? Og er det nok?

Betaler de sin billett på lik linje som andre, eller «sniker» de og satser på at frivillige skal betale og ordne dette for seg? Vi bare spør.

Det de forskjellige løypelag/turlag ønsker er mer forutsigbarhet i det hele. De ønsker at de på lik linje som «hvermannsen», det offentlige, utbyggere og næringsliv, dette å kunne sette opp et budsjett hvor blant annet forventete inntekter er veldig viktig – forutsigbarhet her betyr enormt.

Mang en gang har det blitt skrevet, tatt kontakt og foreslått for kommunene at de burde sette av et visst beløp per husstand for at tilbudene skal kunne være på plass for både innbyggerne, hyttefolket og de tilreisende, som dere alle så gjerne ønsker i deres kommune. Flere har lovet å ta tak i dette, men foreløpig er de ikke kommet så langt.

Dere alle, enten har gjort eller ønsker å innføre eiendomsskatt, er det nå da for mye for langt, at noe gis tilbake i form av, for eksempel, bidrag per husstand/hytte og leilighetseier dere krever inn pengene fra, som tilfaller de lokale løype- og turlag.

Da får ildsjelene (les; løypelag/turlag) mer forutsigbarhet.

Hvis kommunene følger dette forslaget om å avsette, for eksempel, kr 100 fra hver innbetalt eiendomsskatt, så fordeler dette på tur-/løypelag i området hvor eiendomsskatten er innbetalt fra, vil det for de lokale ildsjeler, til glede for kommunene, være en enorm støtte. Dette vil også bidra til at folk ser de får noe igjen for eiendomsskatten.

Ikke nok med at en til enhver tid skal tenke hva og hvor arbeid må nedlegges, så må en også tenke hvordan i all verden skal en få inn midler så en får finansiert dette, som er til glede for alle og som ikke minst er et utrolig viktig arbeid med tanke på helse og livskvalitet for den enkelte.

Dugnader er ikke et ukjent ord i Velstands-Norge, nå er tiden inne for at kommunene og de folkevalgtes bestemmelsesrett, også må omfatte ildsjelenes dugnader, ved å være med på å sørge for at økonomidelen blir noe mer forutsigbar og derav enklere for alle de lokale ildsjeler der ute. De jobber som vi vet trutt og fast året rundt for at kommunene skal kunne tilby skiløyper og turstier for sine innbyggere og tilreisende.

Enklere sagt, kommunene må også være ildsjeler, og som det alltid hevdes, «uten ildsjeler stopper Norge».

Det snakkes og skrives mye om helse og livskvalitet, det brukes enorme midler på helse og omsorg rundt i det ganske land, Valdres kommunene er vel intet unntak?

Gå foran og statuer at kommunene i Valdres tenker helse og livskvalitet på et bredt plan og derfor ønsker å innføre et fast bidrag (foreslår kr 100), fra den enkelte eiendomsskatt-innbetaling, tilbakeført direkte relatert til antall boliger/hytter etc. til løype/ turlag i de respektive områder, slik at skiløyper og turstier kan opprettholdes, eventuelt utvides.

Løype og turlagene legger til rette for fine turopplevelser, og at det skal være attraktivt å ha/ kjøpe hytter og boliger i området. Vår oppfordring er at man går sammen om å legge til rette for disse ildsjelene, blant annet med mer økonomisk forutsigbarhet.

Tar også med en påminnelse fra tidligere innlegg: Du som er eiendomsutvikler og selger av enheter, gjerne i mengder, kan du ikke sørge for at i kjøpesummen er det bakt inn en andel til løypelaget i området du utvikler, gjøre kjøper oppmerksom på dette og samtidig informere kjøper om at for at dette skal kunne fungere, må/bør de årlig betal inn til det lokale løypelag/turlag en sum. Dette for at tilbudene skal kunne opprettholdes.

Du som driver kommersiell utleie og i din reklame forteller om fantastiske turstier og løypenett like utenfor døra. Det er en skam at du ikke selv betaler inn noe til dette fellesskapet som du selv bruker som trekkplaster for egen bedrift.

Vil bare nevne at når en utbygger f. eks selger 160 nye hytter, gir dette et løft for kommunens skatt, men betyr ingenting for løype- og turlag om de ikke bidrar.

Som utbygger, tenk over dette, hva og hvordan kan og bør du bidra?

Samtidig bidrar løypene til et betydelig løft for dalens næringsliv, som samtidig er vanskelig å få med på sponsing og fellestiltak. For det lokale næringslivet er det derfor viktig å tenke over på hvilken måte man kan og bør bidra.

 
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


4 × 4 =