Mangfoldige Valdres

Kallen i fossen

27/02/2018 Valdresmagasinet 0

Is og kulde hersker. Bekken, elva og sjøen står stive og hvite. Bare der det er stri strøm og heftig fall finner du mørke åpninger med bevegelig vann. Her treffer du Norges nasjonalfugl, fossekallen. […]