Mangfoldige Valdres

Satsar på mat, kultur og turisme

29/12/2017 Valdresmagasinet 0

Rasmus og Siri på Piltingsrud Gard i Begnadalen legg opp til ei gardsdrift som har fleire bein å stå på. – Vi kjem ikkje til å ha det kjedeleg i åra framover, seier Siri Ødegaard, nytilsett prosjektleiar på Piltingsrud i Begnadalen. […]