Bedriftsbesøket

Hyttebygger på høygir

10/10/2017 Valdresmagasinet 0

Det er travle tider for de lokale snekkerfirmaene. Mange steder i Valdres, og ikke minst på Vaset, er det stor byggeaktivitet
denne høsten.Vegard Haugrud og karene hans bygger åtte hytter i Vaset-traktene. […]