Enslig jolesvein

JEGER: Siden å være usynlig og uhørbar er viktig, forekommer overskuddsdreping sjelden blant gauper. Av og til kan unge og uerfarne hanndyr drepe flere dyr enn de trenger.

Ubemerket, fra langt oppe i bakken, følger et par vaktsomme, gule øyne med. Dette dyret har god oversikt over deg og meg, men vi merker sjelden at det er der. Observasjoner av gaupe begrenser seg gjerne til så vidt å få med hvordan det langbeinte dyret forsvinner over autovernet i lyskjeglen fra bilen.

Mangfoldige Valdres – Tekst: Tanaquil Enzensberger. Foto: Thor Østbye

Hver voksen gaupe regjerer over ett eget rike på flere hundre til et par tusen kvadratkilometer. Artsfeller av samme kjønn holdes utenfor, mens overlapping av revir kan tolereres av individer av motsatt kjønn. Hvor stort revir den enslige gaupa må hevde, avhenger av tilgangen på mat.

NORDENS LØVE: Bildet viser at gaupa burde vært kåret til Norges riksløve. Den er rask, sterk, spenstig og spretten, kan klatre, svømme, løpe, ta seg fram på snø og is, – som skapt til å leve i naturen vår. Gaupa vandret tidlig inn etter siste istid.

Rådyr og hare er ofte gaupas hovedføde. Andre steder kan det være rein eller hjort. Hønsefugl og smågnagere er viktige. At det hender gaupa forsyner seg av sau er kjent, likeså rev, mårdyr og katter. Nedbørsrike vintre, som i fjor, gir gaupa anledning til å ta større byttedyr.

Jakta foregår på katters vis i tussmørket og om natta. Gauper har ekstremt skarpt syn, ekstremt god hørsel og ekstremt god luktesans. De kan oppdage ei mus på åtti meters hold. De er eksperter på å være usynlige og uhørbare. Når gaupa har oppdaga et mulig bytte, smyger den seg fram, gjerne i skjul av kratt og buskas. Om byttet viser tegn til å ha sanset faren, fryser den alle bevegelser og venter. Først på nært hold bykser den plutselig fram i store sprang. Ett strupebitt på større dyr og ett nakkebitt på mindre dyr gjør kort prosess med offeret.

ROVDYR: En hårfin balanse styrer forholdet mellom gras-etere og rovdyr. Uten gaupa kan bestandene av hjortedyr bli for tette, noe som kan medføre overbeiting og sterkt smittepress.

Gaupa hamstrer ikke kjøtt. Byttedyrene inntas som ferskmat. Den blir ofte ved kadaveret til det er spist opp. Er det for eksempel et rådyr, kan etegildet vare i flere dager. Imellom slike spise-økter hviler gaupa, og legger seg i skjul et sted hvor det er god oversikt til slaktet.

Den lyse delen av døgnet hviler gaupa. På hyller i berget eller på forhøyninger med vidt utsyn ligger den. Her er god oversikt over alt som rører seg, fra mus til storvilt – og kanskje folk. Reviret til den enslige gaupa kan ha mange slike utkikksplasser. Er du heldig og god på truger eller turski, kan du følger sporene og finne leiet. Selve dyret vil være forsvunnet lenge før du oppdaget plassen.

 

SPOR: Rundt avtrykket av tåputene synes store diffuse avtrykk av den tette pelsen som kler poten. Hvis de ikke er nødvendige for å holde seg fast på is eller løs-snø, vil gaupa gå med klør inntrukket, så sporene mangler kloavtrykk

Først til våren møter gaupa artsfrender. I noen få dager vil hanner og hunner som har funnet hverandre ha et liv sammen; jakte, stelle pelsen hos hverandre og parre seg. Så skilles deres veger. Hunnene kan få to-tre unger på forsommeren. Ungene ligger først skjult i terrenget mens mamma skaffer mat, men allerede etter to måneder begynner de å følge med på jakta. Gaupemødre tar aldri med seg byttet hjem til ungene. På katters vis legger de vekt på å holde både ungene og hiplassen rene. Ellers ville lukten snart forrådt de små. Utover vinteren jakter den vesle familiegruppa sammen, før de unge må søke seg ut for å finne egne revir et annet sted.

Det er myndighetene som bestemmer hvor mange gauper det skal være i landet. Bestandsmålet angir hvor mange kull med gaupeunger som skal fødes hvert år. I Norge er dette tallet sekstifem kull per år. Til tross for at gaupe er vurdert som sterkt truet og at antallet ligger under bestandsmålet, tillates fortsatt jakt på gaupe.
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


16 − 1 =