Plan for 225 hytter

Utbyggingsområde: Vestre del av planområdet med Blankenborg og Turibrøtasetra øvst til høgre sett frå Bufarhallet. Grovkløv og Blomstølen i bakgrunnen til venstre i bildet.

Detaljreguleringsplanen for Ølnesseter-Grovkløv med ein del av Blomstølen er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Sør-Aurdal: Formannskapet slutta seg til forslaget frå rådmannen på sitt siste møte 1. juni.

I det forslaget er det gjort små justeringar. I tillegg vart det vedteke å tilrå fjerning av tomtene BFF 32 nummer 10 og BFF 33 nummer 11 på grunn av graden av eksponering mot horisonten. I tillegg er tomtene BFF 116 nummer 1 og 2 tekne ut ettersom dei ikkje er ein naturleg del av eksisterande eller framtidig hytteområde.

Les hele saka i avisa Valdres. (Åpen for alle)
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


1 × 1 =