Vil samarbeide med hytteeierne for å bedre løypenettet på Danebu

Foto: Kenneth Østgård

Denne høsten har Valdres Natur- og Kulturpark inngått et pilotsamarbeid med Aurdal og Kruk løypelag for å bedre underlaget til skisesongens løypenett i Aurdalsåsen på en bærekraftig måte.

Tekst: Lene Hovi

Hytteeierne i området oppfordres til å levere småtrær og grener de har ryddet på egen tomt til oppflising. Dette kan samles opp i et depot ca 50 meter inn i Tuvaveien (se kart nederst i denne saken). Samtidig blir det arrangert flere dugnader for å rydde langs den nye sykkelveien mellom Rudstøltjernet og Grånholen, samt øvrig krattrydding i løypenettet.

Skape åpne områder

Fredrik Holte Breien er leder for prosjektet «Bærekraftig Hytteutvikling» i Valdres Natur- og Kulturpark, der han blant annet jobber for å skape samarbeidsarenaer for hytteeiere, lokalbefolkning og kommunale instanser.

– Løypelaget i Aurdal og Kruk er et godt eksempel på hvordan hytteeierne i området tar ansvar for å holde landskapet åpent og løypenettet ryddet. VNKs bidrag i dette er å stille med flishugger, slik at alt ryddet materiale kan bli flisunderlag for løypenettet før snøen legger seg. Flis er miljøvennlig, og løypelaget slipper å kjøpe inn den mer tradisjonelle grusen til samme formål, sier Holte Breien.

– Et godt ryddet og preppet løypenett i Aurdalsåsen kommer både fastboende og hytteeiere til gode. Vi håper flere hytteområder kan se fordelen ved å bruke nedkapp og kvist som løypeunderlag ved å samle inn og flise opp, slik som de skal gjøre på Danebu.

Utarbeide veileder

– Målet med samarbeidet er å skape en veileder som kan benyttes av alle som har behov for å vedlikeholde løyper og stier på en enkel og bærekraftig måte. Flis er et lett, billig og svært miljøvennlig materiale, og i stedet for å brenne avkapp etter opprydning, blir det nå brukt på en fornuftig måte, avslutter Holte Breien.

Han understreker viktigheten av at grener og kvistavfallet leveres som rent materiale, og ikke kan inneholde jord og stein.

Rent avkapp og kvist kan legges på depoet merket som Kvisthaug på kartet

Sted og tidspunkter

Dugnadene på Danebu er satt til disse datoene:

Lørdag 16. september
Lørdag 23. september
Lørdag 7. oktober

Oppmøte er kl. 10:00 ved parkeringen på Fjellstølheisen. Varighet frem til ca kl. 15:00.
Det er også ønskelig med folk til å male den gamle Løypegarasjen og Hvilebua.

Spørsmål kan henvendes til jorgen.larssen@storebrand.no eller Fredrik.Holte.Breien@valdres.no
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


eight + 14 =