– Elektrisk nettinggjerde er dyrefelle

– Strømgjerder er for profesjonelle og egner seg ikke rundt fritidsboliger.


Tekst og foto: Torbjørn Moen


– Korrekt bruk er vanskelig å få til på hytta, og gjerdene vil kreve daglig tilsyn. Elektrisk nettinggjerde uten strøm på kan fungere omtrent som fiskegarn og være dødsfeller for sau og vilt, sier landbrukssjef i Øystre Slidre kommune, Gustav Fystro. Denne sommeren vil de være føre var og går aktivt ut med informasjon for å hindre gjentakelse av fjorårets flere fatale tilfeller der sau ble funnet omkommet eller fanget i slike gjerder. Den samme etaten er også veldig opptatt av at lovlig oppsatte gjerder blir vedlikeholdt. Gjerder til nedfalls kan også representere dyrefeller.

Samarbeid mot trend
– Vi observerer at mange ønsker å holde beitedyr vekk fra områder nær hytta. De siste åra er det i økende omfang etablert seg en praksis med tråder og nett rundt hytter. Dette er gjerne ulike kreative varianter av gjerder som er tiltenkt aktivt dyrehold, sau primært. For slike gjerdeløsninger skal det brukes strøm, og det skal føres jevnlig ettersyn og kontroll. Det er viktig å understreke at dette ikke er gjerder for verken hytteeiere eller andre forbrukere, understreker Fystro.

– Må brukes med strøm
Fystro sier også at mange setter opp disse nettinggjerdene uten bruk av strøm. – Vi vet da at dyr vikler seg lett inn i tråder/masker, og blir sittende fast. De siste par åra er flere døde dyr funnet etter å ha blitt sittende fast, og mange flere har hatt store lidelser. Ekstra ille blir det når gjerdene blir dårlig satt opp, og delvis blir liggende nede.

– Mye av det samme gjør seg gjeldende over hele Valdres, og det har blitt en økende utfordring. Det er bred enighet om at denne uheldige trenden med farlige gjerder må stoppes. Her må andre interesser vike for dyrevelferd, sier Fystro. Det er tatt initiativ på regionnivå gjennom Valdres natur og kulturpark, landbruksnæring og gjennom kommuner for å se på ulike sider av dette.

Godkjente gjerder
Rådet fra landbrukskontoret i Øystre Slidre som også gjelder for hele Valdres, er at hytteeierne som vurderer gjerding, bør ta kontakt med kommunen for å se på hvilke løsninger som kan være aktuelle for den enkelte.

– Det er litt ulike retningslinjer og reguleringer på dette området kommunene imellom, og for ulike områder innen kommunene, sier Fystro.

Utmark
– Utmark er en viktig ressurs i Valdres. Det skal fortsatt være beitedyr i utmark, dette vil være et viktig grunnlag for næring, bosetting og kulturlandskap. Beiting øker også verdien av utmarka som arena for friluftsliv og hyttenæring. Kommunen trenger både beitedyr og hytteturister, og mener at det derfor er viktig å finne løsninger. Mye vil handle om informasjon og erfaring der ulike interesser må møtes. Her ønsker kommunene å bidra sammen med brukerinteressene. For spørsmålet om gjerding har vi en veg å gå, men vi vet at det er i alles interesse å finne bra løsninger. Strømgjerder mot utmark for å holde dyr ute, vil ikke være noen løsning i noen sammenheng, er Fystro klar på.

Lovgrunnlag
Lovreglene for gjerdehold har lang historie i Norge. Det er over 1000 år gamle bestemmelser og tradisjoner på dette, for å beskytte allmennhetens og landbrukets interesser. Gjerdeloven regulerer både oppsetting av nye gjerder, vedlikehold av eksisterende gjerder og det kostnadsmessige aspektet rundt dette. Loven skal beskytte en rekke rettigheter og plikter.

Tilsynsplikt
– For oss i Mattilsynet er det hensynet til dyrevelferden som er bakgrunnen for at vi engasjerer oss, sier veterinær Sjur Årebru i Mattilsynet Leira, som dekker populære hytteområder i Valdres. Han understreker at det er dyrevelferdsloven som regulerer dette. Årebru understreker at de som setter opp gjerder, har et ansvar.

– Når du setter opp et gjerde, har du ansvar for at gjerdet er i forskriftsmessig stand, og at det elektriske gjerdet skal være tilkopla strøm, sier Årebru. Han er også opptatt av å få fram at de tidvis opplever problemer med dyr, spesielt sau, som tar seg inn i anneks eller uthus som ikke har godt nok stengte dører. Forskjellig avfall i naturen er også et problem for dyr, minner han om.

– Er klar over ansvaret
–Vi i Valdres hytteforum forstår at dette med dyreproblematikk og gjerder er veldig viktig. Her er det avgjørende at den enkelte som setter opp gjerder, er sitt ansvar bevisst, det gjelder hytteeiere, grunneiere og andre, poengterer leder i Valdres hytteforum, Knut Nes.
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


fourteen − 2 =