Vil restaurere Tyskerstigen

Sti til Bitihorn: Det er flere muligheter for å komme seg til opp til toppen av Bitihorn. Arkivfoto: Tor Erik Grønolen

Øystre Slidre kommune er i startfasen med finansiere en restaurering av Tyskerstigen, som går på framsida av Bitihorn.


Tekst: Geir Helge Skattebo


Øystre Slidre: Årlig går 15.000 til 20 000 mennesker opp på toppen av Bitihorn, eller Bitihødn, som vi sier på valdresdialekt. Dette tydelige landemerket er godt synlig i store deler av øvre Valdres.

Tyskerstigen forvitrer

Den mest spennende ruta blir kalt «Tyskerstigen», og er en luftig tur, men har også har en interessant og spesiell bakgrunn og historie.

– Denne stien er i ferd med å forvitre og enkelte partier kan representere en viss fare. Det er et viktig mål for kommunen å legge til rette for å sikre besøkende, og helst øke trafikken, da dette er et viktig aktivum for den store reisetrafikken på Beitostølen, skriver Kjell Håvar Tuv for Øystre Slidre kommune.

Må legges bedre til rette

– Det må legges bedre til rette for parkering, skilting og merking. I tillegg er det viktig å restaurere deler av ruta, som i sin tid ble bygget av tyske tropper under krigen. Kommunen setter av årlig betydelige beløp til å oppskalere kommunens sti- og løypenett, herunder medfinansiering av dette prosjektet. Det foreligger et kostnadsoverslag fra Stibyggaren AS, i to byggetrinn. Planen er nå å finansiere byggetrinn én, skriver Tuv videre.

Vil koste 2,5 millioner kr

Prislappen for å restaurere den forfallende Tyskerstigen er på nær 2,5 millioner kroner.

Rigg og drift vil koste 100.000 kroner, helikoptertransport for dager 250.000 kroner, bygging av sti- og steinarbeid 1.645.000 kroner. Så er det lagt på merverdiavgift på 498.750 kroner. Merverdiavgifta kan slippes om kommunen står som byggherre.

Finansieringa skal skje ved 150.000 kroner i dugnadsinnsats, 100.000 kroner i offentlige tilskudd, 483.500 kroner i annen finansiering og 600.000 kroner i egne midler. Det blir søkt om tilskudd fra miljøforvaltninga på hele 1 .160.250 kroner.

Spennende historie

 Tor Harald Skogheim har skrevet ned noe av historien om Tyskerstigen. Her er litt av det:

«Denne stigen og andre spor i terrenget rundt fjellet Bitihødn (Bitihorn) er minne etter tyske og austerrikske alpejegerar som trena her sommaren 1942. Bakgrunnen for «besøket» var behovet for trening i vanskeleg fjellterreng, for i 1941 hadde det tyske krigsmaskineriet kasta augo sine på oljekjeldene i fjellområdet Kaukasus. Soldatane vart difor sende til Norge og Jotunheimen for å trene på krig og klatring i fjellet. I Øystre Slidre var området Båtskaret – Hødnstølen – Bitihødn øvingsplass.»

Bitihorn sett fra Synshorn: Tyskerstigen går opp på framsida, mens veldig mange av turgåerne går vegen opp fra baksida av Bitihorn. Arkivfoto: Tor Harald Skogheim

Slik finner du den

«Ved nordaustfoten av Bitihødn, nesten heilt nede ved fylkesveg 51, ligg det nokre enorme steinblokker. Går du oppover mot fjellet på venstre side av blokkene og den bratte urda, kjem du etter kvart til ein enno synleg stig eller «veg» som går i slyng oppover. Dette er Tyskerstigen.»
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


4 − 1 =