Mangfoldige Valdres

Ugler i snøen

21/03/2017 Valdresmagasinet 0

Skia tar deg fram mel­lom fjellbjørk og lutende graner. Glitrende, fast snø. I den stille skogen får du følelsen av at noen ser på deg. Ganske riktig. Oppe i grantop­pen stirrer en skikkelse med to store, gule øyne på deg. Du er virkelig heldig. Det er slett ikke alltid du kan oppleve haukugla. […]