Nye regioner: Valdres som del av en Fjellregion?

Hvorfor går ikke Valdres sammen med andre fjellkommuner i en ny Fjellregion?


Knut Nes
Leder Valdres Hytteforum, Styremedlem Aurdalsåsen Hytteforening


Det er ikke bare den interne organiseringen av det politiske Valdres etter kommunereformen som opptar våre politikere om dagen (se innlegg i Valdres’n fra tirsdag). Det er også i gang en revisjon av fylker og regioner. I Valdres er det store spørsmålet hvilken vei man skal se – mot Sogn, Hedmark eller Buskerud, mot Gudbrandsdalen eller Hallingdal, og ikke minst om senteret skal være i Hamar, Lillehammer eller Hønefoss. Interesserte finner innspillet her:

http://www.iktvaldres.no/VNK/2016/Valdresr%C3%A5det%2016.%20desember/161216%20vedlegg%20pkt%209,%20V%2025-16%20%20Innspill%20regionreform.pdf

Vi i Valdres Hytteforum (VHF) har tidligere vist til Valdresrådets henstilling til departementet om det påtrengende behovet for en fjellpolitikk i fjellandet Norge, senest i innlegg her i Valdresmagasinet for en uke siden.

Sett i lys av de massive økonomiske problemene som Valdres-kommunene selv omtaler i sine 2017-budsjetter kan man spørre seg om valget mellom Hedmark og Oppland er det beste svaret på utfordringene. Vi i VHF tror ikke det.

Valdres, ved vårt regionråd Valdres Natur- og Kulturpark, er medlem av Fjellnettverket sammen med bl.a. fylkeskommunene Buskerud, Hedmark, Oppland og Telemark, pluss noen kommuner og andre regionråd. Samarbeidspartnere er også Norges Fjellstyresamband og Fjell-Forsk-Nett. Dette nettverket sitter på alt av forskningsmateriale omkring utfordringer og muligheter i fjell-Norge. Noe av det viktigste har vært å etablere en definisjon av fjellkommuner, som det fremgår av bildet her:

Kart: Østlandsforskning

Her er det mye grønt! Det markerer de 77 kommunene i Sør-Norge som forskerne har definert som Fjellkommuner. Man glemmer ofte at store deler av Norge er fjellområder, men kartet her viser tydelig hvor stort areal det faktisk er: ca 45% av Norge er fjellområder!

Interesserte kan se rapporten her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/rega/forskning-utredninger-og-evalueringer-fom-08/ostforsk_fjellomrader_082010.pdf .

Disse fjellkommunene har svært mange felles trekk – også utover det at minst 50% av arealet er minst 700 moh. Forskerne påviser bl.a. at dette er kommuner med ”krevende utviklingsbetingelser”.  Mye kunnskap om hvordan andre regioner i Europa har løst tilsvarende problemer er tilgjengelig i nettverket gjennom EUROMONTANA og lignende internasjonale organisasjoner, med Sveits, Italia og Alpene som utgangspunkt. Der drives det stedsutvikling i stor grad på fjellbygdenes premisser.

En naturlig konsekvens av forskningen kunne derfor være at Valdres går foran for å samle interesserte kommuner i en helt ny fjellregion. Sammen gjør vi kravet om en tilpasset politikk sterkere for utvikling av våre egne næringer og tjenester, skog- og landbruk, fritidsboliger og reiseliv, og ikke minst gardsliv med seterdrift og egenutviklede matvarer, samt pleie av kulturlandskapet for å forhindre gjengroing. Fjellkommunene er naturbasert, det er der vi er forskjellige fra de andre.

Vi kan skape den nye regionen på fjellkommunenes premisser. Fordi våre premisser er forskjellige fra de bymessige, og forskjellige fra de flate jordbruksområdene. Fjellkommunene trenger andre rammebetingelser for å utvikles. Hvis ikke kan vi være nokså sikre på at flatbygdene og sentrale by- og kyststrøk vil fortsette å sette rammene og derved utkonkurrere fjellbygdene.

Valdres har fortjent at vi i det minste prøver å snu vår forskjellighet til vår fordel.
Derfor trenger vi en egen fjellpolitikk i Norge.
Derfor trenger Valdres en ny, sterk fjellregion på våre egne premisser.

 
Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


16 − thirteen =