Gubbene i elva

TAUSE VITNER: Om elvevannet holder seg rent og de får stå i fred for uvettige mennesker, kan muslingene oppnå en levealder på over 250 år. Av årringene i skjellene kan vi derfor avlese historien til elva.

I det kalde, strømmende elvevannet står det noen mørke skikkelser og gaper. Her står kanskje de eldste levende vesen vi har i Valdres-naturen, i hvert fall innenfor dyreriket.


Tekst: Tanaquil Enzensberget | Foto: Thor Østbye


I virkeligheten er elvemuslingene både hanner og hunner. Faktisk kan de skifte kjønn, og enkelte kan være tokjønnet.

PÅ MUSLINGBRYGGA: kan du i ro og mak studere muslingene i elva gjennom glassvinduer. Så vel voksne som barn kan få en naturopplevelse av de sjeldne.
PÅ MUSLINGBRYGGA: kan du i ro og mak studere muslingene i elva gjennom glassvinduer. Så vel voksne som barn kan få en naturopplevelse av de sjeldne.

De står tett i tett i elvegrusen. Den tålmodige kan etter hvert registrere noen sakte, veloverveide bevegelser. Av og til stikker en lysegul, tungeak­tig ting ut av det mørke skallet. De gapende munnene bruker de for å puste, spise og slippe ut avfall. Den lysegule tingen er en muskuløs fot. Den brukes til forankring i elvegru­sen og forflytninger på opptil to me­ter per døgn.

På førjulsvinteren går elve-muslingene inn i en tid med lite vekst og aktivitet. Det handler om å vente på våren. Høstens heftigste hendelse, larvesvermingen, er nett­opp overstått.

ELVEGUBBEN: Ubemerket for oss på land har denne karen stått her siden før tippoldefar sin tid. Vil framtiden bringe strømmende, rent elvevann og friske ørretunger slik at også våre tippoldebarn kan oppleve dette?
ELVEGUBBEN: Ubemerket for oss på land har denne karen stått her siden før tippoldefar sin tid. Vil framtiden bringe strømmende, rent elvevann og friske ørretunger slik at også våre tippoldebarn kan oppleve dette?

Parringen om våren foregår med spermieslipp i de frie vannmasse­ne. Etter befruktning modnes små muslinglarver fram i hunnene. Hver hunn kan hvert år produsere én til fire millioner larver. Når larvene er klekt i august-september, flytter de for en måneds tid til morens gjeller, som brukes som ynglekammer.

Det er i oktober elvemuslingens største eventyr foregår. Plutselig, – samtidig hos alle muslingene i elva, – støtes de ferdig utviklete (men utro-lig små) larvene ut i elvevannet. De mikroskopiske larvene kan ikke kla­re seg lenge i de frie vannmassene. Millioner går til grunne. De eneste som klarer seg er de heldige som fin­ner veien til en ørret-unge. Der fes­ter de seg på gjellene til ørreten.

En ørret som blir infisert av elve-muslinglarver danner små ge­léaktige klumper som kapsler inn og beskytter larvene. Der kan lar­ vene leve trygt helt til forsommeren. De tidobler størrelsen, omtrent fra 0,004 mm til 0,4 mm. Selv om gjes­ten ernærer seg ved å forsyne seg fra fiskens blodbaner, ser ikke dette ur­gamle samarbeidet ut til å skade de små ørretene. Eldre fisker, som alle­rede har hjulpet fram en generasjon av muslinglarver, har fått stimulert immunapparatet sitt, og er dermed beskyttet mot å få nye leieboere.

I mai eller juni slipper musling­barna seg fra fiskegjellene ned i elve­grusen. Der graver de seg ned. Etter fire til åtte år vil de heldige som har klart seg, være voksne og ha en stør­relse på åtte til ti cm. Da kryper de opp av grusen og starter sitt liv som små muslinger på elvebunnen. Min­dre enn én av én million er så heldig å komme helt fra larvestadiet og hit.

ANDEMUSLING: Arten kan lett forveksles med elvemusling, men forekommer trolig ikke i Valdres. Ved lav vannstand kan du observere muslinger som spytter ut vann som er filtrert for alger og andre mikrober. Uspiselige partikler transporteres ut med flimmerhår.
ANDEMUSLING: Arten kan lett forveksles med elvemusling, men forekommer trolig ikke i Valdres. Ved lav vannstand kan du observere muslinger som spytter ut vann som er filtrert for alger og andre mikrober. Uspiselige partikler transporteres ut med flimmerhår.

Livsveien deres er vanskelig nok. I tillegg kommer trusselen fra oss vettløse mennesker. Forurensing av elvene med giftige forbindelser, klo­akk og gjødsel har drept de fleste av verdens elvemuslingkolonier. Man­ge steder har vannet blitt grumset til etter gravearbeider, det være seg for elveforbygging, bakkeplanering eller kraftutbygging. Silt- og leirpartikler i vannet tetter igjen gjellene og fører til den visse død.

Muslingene inhalerer elvevann og filtrerer ut mikroorganis­mer til ernæring samt oksygen før de støter ut resten. Slik virker de som aktive renseverk. En voksen elve­musling filtrerer om lag 40 liter vann per dag. Av og til inhalerer en mus­ling et skarpt sandkorn som den ikke klarer å støte ut igjen. Da kan den bruke år og dag på å kapsle sandkor­net inn i perlemor, for å unngå at de myke innvollene blir skadet. Denne forsvarsmekanismen har nesten ført til utryddelse av elvemuslingen. Per­lefiskere har nådeløst tvunget opp skjellene og drept mange bestander. I dag er heldigvis oppdrettsperler så billige og lett tilgjengelige at ingen lenger faller på å drive denne typen faunakriminalitet.

GAPENDE: At verdens elvemuslinger er alvorlig truet gir oss et ekstra ansvar. Klart, strømmende elvevann er blitt en knapp ressurs. I denne elva i Valdres står elvemuslingene tett i tett.
GAPENDE: At verdens elvemuslinger er alvorlig truet gir oss et ekstra ansvar. Klart, strømmende elvevann er blitt en knapp ressurs. I denne elva i Valdres står elvemuslingene tett i tett.

I kraft av sin høye alder er elve­muslingene i dag viktigst som his­toriefortellere for oss mennesker. I skjellene til gamle muslinger kan elvehistorien fra førindustriell tid til våre dager avleses. I 1993 ble elve­muslingene fredet mot all fangst.

ØRRETGJELLE: Små muslinglarver fester seg på gjellene til ørretunger ved at det mikroskopiske skjellet lukkes og biter seg fast. Der kapsles muslingbarnet inn. Gjellene utgjør både et trygt oppholdssted og en vandringsveg.
ØRRETGJELLE: Små muslinglarver fester seg på gjellene til ørretunger ved at det mikroskopiske skjellet lukkes og biter seg fast. Der kapsles muslingbarnet inn. Gjellene utgjør både et trygt oppholdssted og en vandringsveg.Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din publiseres ikke.


*


fifteen + eight =